Boş tonerlerinizin geri dönüşümü, çevre ve maliyet açısından önemlidir.

Lazer yazıcı ve fotokopi cihazlarında kullanılan ve plastikten üretilentonerler bittikten sonra bilinçsiz kullanıcılar tarafından genel de çöpe atılır.Plastik atıklar doğada yüzyıllar boyunca bozulmadan kalır.Oysa ki plastik geri dönüştürelebilir bir maddedir bunun yanı sıra boş tonerleriniz kartuş toner dolumcuları tarafından satın alınabilir.Boş tonerlerinizi satarak hem maliyetinizi düşürülebilir hem de çevre sağlığına katkıda bulunabilirsiniz.